1. runor

  runor, de germanska folkens forna skrift.
 2. pressetik

  pressetik, sammanfattningen av de centrala värden som massmedierna anses bör sträva efter att skydda i nyhetsförmedling och opinionsbildning, till exempel korrekt och allsidig nyhetsförmedling samt enskilda människors integritet.

 3. distinktion

  distinktion (latin distinctio ’särskiljande’), åtskillnad, utmärkelse.
 4. kristologi

  kristologi, läran om Jesus i hans egenart som Kristus.
 5. apori

  apori, teoretisk svårighet, förbryllande självmotsägelse.
 6. Chalcedon

  Chalcedon , Chalkedon, Kalcedon, Kalkedon, antik stad vid Bosporens östra kust (nuvarande Kadiköy i Turkiet, förstad till Istanbul), grundad 685 f.Kr. av greker från Megara.
 7. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 8. amalgam

  amalgam, fast eller flytande legering av kvicksilver och en eller flera andra metaller.
 9. flugsvampar

  flugsvampar, Amanita, släkte basidsvampar i ordningen Agaricales som har medelstora till stora fruktkroppar.
 10. fysisk antropologi

  fysisk antropologi, det biologiska studiet av människan i hennes naturliga och sociala miljö.