1. förvirring

  förvirring, en form av medvetandestörning. Termer med samma betydelse är oklarhet, omtöckning, grumlat medvetande och konfusion.
 2. blandform

  blandform, sammanblandning av två språkliga konstruktioner, se kontamination.
 3. Stockholm

  Stockholm, tätort i Uppland och Södermanland (Stockholms län); 1 515 017 invånare (2016).

 4. kontamination

  kontamination, som grammatisk term sammanblandning av två uttryck med likartad betydelse: Folk måste varnas för att inte skriva under sådana kontrakt. (Jfr: Folk måste varnas för att skriva under sådana kontrakt.
 5. Pyeongchang

  Pyeongchang, stad i kommunen med samma namn, nordöstra Sydkorea, 150 km öster om Seoul; 9 000 invånare (2014).

 6. grodmöja

  grodmöja, Ranunculus trichophyllus ssp. trichophyllus, underart i familjen ranunkelväxter.
 7. hensbackakulturen

  hensbackakulturen, kultur uppkallad efter en ort i norra Bohuslän.
 8. felsägning

  felsägning, oavsiktlig avvikelse från vad en talare försökt säga i ett yttrande.
 9. Laurussia

  Laurussia, Euramerika, förhistorisk kontinent för ca 440–300 miljoner år sedan bestående av Nordamerika, Grönland, Skandinavien, Baltikum, Brittiska öarna samt delar av Ryssland och Västeuropa.
 10. gentgladiol

  gentgladiol , gentgladiolus, gladiol, gladiolus, sabellilja, Gladiolus×gandavensis, hybrid i familjen svärdsliljeväxter.