1. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.

 2. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 3. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 4. kvinnans historia

  kvinnans historia, framställningar av kvinnans faktiska ställning i samhället och familjelivet samt av hur hon beskrivs inom konst, litteratur osv.
 5. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 6. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 7. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 8. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 9. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 10. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.