1. kort

  1kort [kårt´] adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 2. serie

  se´rie subst. ~n ~r ORDLED: seri-en
  Svensk ordbok
 3. all

  all pron. ~t ~a
  Svensk ordbok
 4. borgare

  borgare [bår`jare] subst. ~n äv. borgarn, plur. ~, best. plur. borgarna ORDLED: borg-ar-en
  Svensk ordbok
 5. vatten

  vatt´en subst. vattnet, plur. ~, best. plur. vattnen ORDLED: vatt-net
  Svensk ordbok
 6. kraft

  kraft subst. ~en ~er ORDLED: kraft-en
  Svensk ordbok
 7. värld

  värld [vä´rd] subst. ~en ~ar ORDLED: värld-en
  Svensk ordbok
 8. huvud

  huvud [hu`v- äv. huv`-] subst. ~et, plur. ~ el. ~en, best. plur. ~ena ORDLED: huvud-et
  Svensk ordbok
 9. fält

  fält subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fält-et
  Svensk ordbok