1. begonia

  bego´nia subst. ~n begonior ORDLED: begoni-an
  Svensk ordbok
 2. sensmoral

  sensmora´l [sens- äv. saŋ(s)-] subst. ~en ~er ORDLED: sens-mor-al-en
  Svensk ordbok
 3. senna

  senna [sen`a el. sen´a] subst. ~n ORDLED: senn-an
  Svensk ordbok
 4. hängbro

  häng`bro subst. ~n ~ar ORDLED: häng--bro-ar
  Svensk ordbok
 5. grundval

  grun`dval subst. ~en ~ar ORDLED: grund--val-en
  Svensk ordbok
 6. balanserad

  balanserad [-aŋse´rad el. -anse´rad] adj. balanserat ORDLED: bal-ans-er-ad
  Svensk ordbok
 7. sensation

  sensation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: sens-at-ion-en
  Svensk ordbok
 8. medvetande

  me`dvetande subst. ~t ORDLED: med--vet-and-et
  Svensk ordbok
 9. medveten

  me`dveten adj. medvetet medvetna ORDLED: med--vet-en
  Svensk ordbok