1. San Xia

  San Xia, Tre raviner, engelska Three Gorges, dal där floden Chang Jiang (tidigare Yang-tse-kiang) bryter igenom bergen i mellersta Kina.
 2. sannolikhet

  sannolikhet, inom sannolikhetsteorin tal mellan 0 och 1 som tillordnas de olika utfallen av ett slumpförsök.
 3. sandur

  sandur, sandurfält, grus- och sandslätt som avlagrats av en eller flera smältvattensälvar framför en glaciär.
 4. santería

  santería, afroamerikansk religiös rörelse, med ursprung på Cuba, vilken spritt sig till närliggande karibiska öar och till USA.
 5. sanitetsteknik

  sanitetsteknik, teknikområde som omfattar de tekniska installationer vilka i byggnader distribuerar och hanterar medier (vätskor och gaser) som förbrukas i byggnaden.
 6. sandödla

  sandödla, Lacerta agilis, art i familjen egentliga ödlor.
 7. sandstorm

  sandstorm, sand som virvlas upp av vinden i öknar eller andra sandrika områden så att sikten blir mindre än en km.
 8. sannolikhetsteori

  sannolikhetsteori, teori för modeller för slumpförsök, dvs. försök som kan upprepas och där man inte exakt kan förutsäga vad som skall ske, även om man har full kontroll över de yttre omständigheterna.
 9. sannolikhetsurval

  sannolikhetsurval, statistisk urvalsmetod där för varje enhet i den statistiska populationen sannolikheten att bli utvald är känd och större än noll.
 10. sandkatt

  sandkatt, ökenkatt, Felis margarita, art i familjen kattdjur.