1. sanning

  sanning, centralt filosofiskt begrepp.

 2. korrespondensteorin för sanning

  korrespondensteorin för sanning, filosofisk uppfattning enligt vilken en sats är sann om och endast om den stämmer överens med verkligheten.
 3. koherensteorin för sanning

  koherensteorin för sanning, filosofisk uppfattning enligt vilken en sats är sann om den tillhör det system av satser som ger den mest omfattande, sammanhängande redogörelsen för verkligheten.
 4. dubbel sanning

  dubbel sanning, beteckning från medeltiden för teorin att det finns två typer eller nivåer av sanning, en rationell eller filosofisk, som vi kan nå fram till av egen kraft (genom det mänskliga förnuftet), och en religiös, som vi når endast via den gudomliga uppenbarelsen.
 5. sanningsförsäkran

  sanningsförsäkran, den särskilda försäkran om att tala sanning som en part i ett tvistemål kan avlägga inför ett förhör som sker i bevissyfte.
 6. analytisk sanning

  analytisk sanning, enligt Kants terminologi en sanning som beror på att predikatet redan ingår i subjektets begrepp.
 7. sanningstabell

  sanningstabell, tabell över de 2 n värdena till en boolesk funktion av n variabler.
 8. sanning

  sann`ing subst. ~en ~ar ORDLED: sann-ing-en
  Svensk ordbok
 9. dharma

  dharma, pali dhamma, är i all indisk kultur en central term för den moraliska lagen, speciellt de religiösa lärorna och de regler man skall följa.
 10. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.