1. satanism

  satanism, ursprungligen dyrkan av djävulen och det onda.
 2. sekt

  sekt, religiös grupp som markant avviker från den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle.
 3. woke

  woke, politisk samlingsterm för medvetenhet om diskriminering och rasism.

 4. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 5. teodicéproblemet

  teodicéproblemet, term införd av Leibniz för problemet om det ondas existens i en värld som antas vara skapad av en Gud som är både god, allvetande och allsmäktig.
 6. gravitation

  gravitation är det som vi till vardags kallar ”tyngdkraft”.
 7. relativism

  relativism, filosofisk ståndpunkt enligt vilken uppfattningar och teorier kan vara sanna endast i en sorts lokal eller begränsad mening; de kan på sin höjd vara sanna relativt t.ex. en kultur, en ideologisk ståndpunkt eller ett teoretiskt paradigm.
 8. Nicolaus Copernicus

  Copernicus, Nicolaus, född 19 februari 1473, död 24 maj 1543, polsk astronom.
 9. situationsetik

  situationsetik är en teori som menar att om en handling är rätt eller fel beror på situationen.
 10. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).