1. fejkade nyheter

  fejkade nyheter, fejknyheter, falska nyheter, engelska fake news, fabricerad information som liknar vanliga nyheter till innehåll och form men som skapats i vilseledande syfte. 

 2. slang

  slang, vardagligt språkbruk som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets.
 3. Émile Zola

  Zola, Émile, född 2 april 1840, död 28 september 1902, fransk författare.

 4. dukkha

  dukkha, inom buddhismen ett av tillvarons tre kännetecken (de andra är anicca ’obeständig’ och anatman ’icke-själ’).
 5. totalitarism

  totalitarism, dels en tyrannisk styrelse, utövad i hela folkets namn och med dess frivilliga eller framtvingade stöd, dels ideologin bakom en sådan styrelse.
 6. Desmond Tutu

  Tutu, Desmond, 1931–2021, sydafrikansk anglikansk kyrkoledare, mottagare av Nobels fredspris 1984.

 7. slutsats

  slutsats, konklusion , den sats eller det påstående vars sanning man sluter sig till i en slutledning.
 8. dialektik

  dialektik, term med en rad skiftande innebörder.
 9. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 10. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.