1. kärnsvampar

  kärnsvampar, pyrenomyceter, gemensam benämning på sporsäckssvampar med perithecier, dvs. slutna oftast päronformiga fruktkroppar med en öppning i toppen.
 2. kvävebindande bakterier

  kvävebindande bakterier, kvävefixerande bakterier, bakterier som genom att omvandla (reducera) molekylärt kväve (N 2) till ammoniak (NH 3) kan tillgodose hela sitt behov av organiskt kväve.
 3. sporsäckssvampar

  sporsäckssvampar, säcksvampar, askomyceter, Ascomycota, det största fylumet av svampar med ca 65 000 beskrivna arter, varav ca 40 % är lavbildande.
 4. streptokocker

  streptokocker, Streptococcus, ett artrikt släkte bakterier som omfattar såväl viktiga sjukdomsalstrare som oskadliga saprofyter.
 5. Pythium

  Pythium, släkte äggsporsvampar (oomyceter) som är snabbväxande saprofyter i vatten och jord men även parasiter på bl.a. fröplantor i vattensjuk jord.
 6. saprofag

  saprofag, organism som livnär sig av dött organiskt material.
 7. Corallorhiza

  Corallorhiza, det vetenskapliga namnet på ett släkte orkidéer med tolv arter i den norra tempererade zonen.
 8. kulmögel

  kulmögel, Mucor mucedo, art i svampfylumet Zygomycetes.
 9. äggsporsvampar

  äggsporsvampar, Oomycota, fylum svamplika organismer i riket Chromista.
 10. baljväxtbakterier

  baljväxtbakterier, arter av bakteriesläktena Rhizobium och Bradyrhizobium.