1. Savanna-la-Mar

  Savanna-la-Mar, stad i västra Jamaica; för belägenhet se landskarta Jamaica.
 2. Savinien de Cyrano de Bergerac

  Cyrano de Bergerac, Savinien de, 1619–55, fransk författare.
 3. idiot savant

  idiot savant, person som lider av savantsyndromet.
 4. apor

  apor är en grupp däggdjur som är nära släkt med människan.

 5. rock

  rock, samlande genrebenämning på musikstilar som vuxit fram ur rock’n’roll sedan mitten av 1950-talet.
 6. bro

  bro, byggnadsverk som leder en väg, järnväg, kanal eller vattenledning etc. över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag eller ravin.

 7. Fortnite

  Fortnite, datorspel med överlevnadstema, utvecklat och utgivet av det amerikanska företaget Epic Games och lanserat i fullständig version för PC 2017.

 8. potatis

  potatis, Solanum tuberosum, art i familjen potatisväxter.
 9. Thomas Savery

  Savery, Thomas, född ca 1650, död 1715, engelsk tekniker som konstruerade den första praktiskt fungerande ångmaskinen.
 10. savstigning

  savstigning innebär dels att rottrycket ger ett ökat vätsketryck i trädstammarnas xylem om våren, innan transpirationsströmmen sätter in efter lövsprickningen, dels att tillväxtskiktet mellan bark och ved (kambiet) tar emot stora mängder vätska när dess tillväxtaktivitet börjar.