1. scanner

  scanner, apparat för överföring av film till video eller digitalt format.
 2. digitalkamera

  digitalkamera, elektronisk kamera, kamera som använder en platta med ljuskänsliga kiselceller, CCD (charge-coupled device), eller CMOS (complementary metal oxide semiconductor), och någon form av lagringsmedium i stället för traditionell film.
 3. scanner

  scanner, se skanner.
 4. bokillustration

  bokillustration, konstnärlig bild som är tryckt i en bok eller annan publikation och som dels illustrerar en text, dels har ett egenvärde.
 5. skanner

  skanner, scanner, apparat för elektronisk avläsning av bilders och texters grafiska egenskaper (form, tonvärden etc.) för vidare överföring till datorminne eller tryckfilm.
 6. färgseparation

  färgseparation, inom reprotekniken uppdelning av färgerna i en färgbild som skall tryckas.
 7. scanner

  scanner se skanner
  Svensk ordbok
 8. scanna

  scanna se skanna
  Svensk ordbok
 9. färgtryck

  färgtryck, reproduktion av färgbilder genom tryckning.
 10. startsladd

  startsladd, filmremsa av några meters längd som innehåller startruta, nedräkning till första bild m.m.