1. avsökare

  avsökare (engelska scanner), anordning i datasystem vilken systematiskt avsöker en bild, ett mönster eller ett tredimensionellt objekt och ger en analog eller digital signal som beskriver det avsökta föremålet.
 2. dokumentläsare

  dokumentläsare, utrustning för inmatning till dator av bilder och tryckt eller handskriven text från papper.
 3. Richard Linklater

  Linklater, Richard, född 1960, amerikansk filmregissör och manusförfattare.

 4. science fiction

  science fiction, sf, SF, litteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i intrig eller miljö ha inslag grundade på spekulationer, där det spekulativa innehållet inte får strida mot vedertagna vetenskapliga, historiska eller andra kunskaper.
 5. skanner

  skanner el. scanner [skan´- el. skän´-] subst. ~n ~s ORDLED: skann-ern
  Svensk ordbok
 6. skanna

  skanna el. scanna [skan`a el. skän`a] verb ~de ~t ORDLED: skann-ar, scann-ar SUBST.: skannande, skanning; scannande, scanning
  Svensk ordbok
 7. skanning

  skanning el. scanning [skan´-, skan`- el. skän´-] subst. ~en ORDLED: skann-ing-en, scann-ing-en
  Svensk ordbok
 8. skandera

  skande´ra verb ~de ~t ORDLED: skand-er-ar SUBST.: skanderande, skandering
  Svensk ordbok