1. Jugoslavien

  Jugoslavien hette tidigare ett land på Balkanhalvön.

 2. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 3. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 4. naturligt urval

  naturligt urval, naturlig selektion , biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation.
 5. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 6. Ryssland

  Ryssland, Ryska federationen, stat i norra Europa och Asien.

 7. SE-bolag

  SE-bolag, europeisk bolagsform, se europabolag.
 8. Atos SE

  Atos SE, Paris, multinationell kunskapskoncern med inriktning på konsultverksamhet inom informationsteknik och närliggande områden.
 9. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 10. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.