1. SEG

  SEG, Society of Exploration Geophysicists , amerikansk förening för främjande av geofysik, särskilt med anknytning till prospektering.
 2. seg

  seg adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. seghet

  seghet, som teknisk term ett materials förmåga att ta upp last utan att sprickor tillväxer och leder till brott.
 4. Sege å

  Sege å, å i sydvästra Skåne; för belägenhet se landskapskarta Skåne.
 5. Segmon

  Segmon, tätort i Grums kommun, Värmland (Värmlands län), 9 km sydväst om Grums; 416 invånare (2016).

 6. Segebro

  Segebro, arkeologisk fyndplats omedelbart norr om Malmö.
 7. Segerformel

  Segerformel, metod att ange den kemiska sammansättningen hos keramiska glasyrer; man räknar om ingående basiska, neutrala och sura oxiders substansmängder (antal mol) så att summan av de ingående basiska oxidernas substansmängder blir 1.
 8. seghärdningsstål

  seghärdningsstål, stål som får sina egenskaper genom härdning och efterföljande anlöpning.
 9. Segerkägla

  Segerkägla, en ca 6 cm hög, lutande, pyramidformad keramisk kägla som vid upphettning mjuknar och böjs så att spetsen vid en viss temperatur, den s.k. kägelsmältpunkten, når underlaget.
 10. segjärn

  segjärn, gjutjärn med grafiten i form av små kulor i en ferritisk eller perlitisk grundmassa.