1. sitta

  sitt`a verb satt suttit, pres. sitter ORDLED: sitt-er SUBST.: sittande (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 2. serie

  se´rie subst. ~n ~r ORDLED: seri-en
  Svensk ordbok
 3. ära

  1ä`ra subst. ~n ORDLED: är-an
  Svensk ordbok
 4. rak

  rak adj. ~t
  Svensk ordbok
 5. vatten

  vatt´en subst. vattnet, plur. ~, best. plur. vattnen ORDLED: vatt-net
  Svensk ordbok
 6. ord

  o´rd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en; efter prep. ibl. ~a ORDLED: ord-et
  Svensk ordbok
 7. åt

  1åt prep.
  Svensk ordbok
 8. dra

  dra äv. dra`ga verb drog dragit dragen dragna, pres. drar äv. drager ORDLED: drag-it SUBST.: dragande (till 1,3--5,8--10), dragning (till 1,3--5,8,9)
  Svensk ordbok