1. segregation

  segregation, det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper.
 2. segmentering

  segmentering, inom marknadsföringen benämning på uppdelning av marknader och/eller målgrupper i undergrupper, segment, som skiljer sig åt i fråga om t.ex. köpbeteende.
 3. segelklaffar

  segelklaffar, klaffar mellan hjärtats förmak och kamrar.
 4. segment

  segment, inom marknadsföringen en grupp faktiska eller potentiella kunder (människor, företag eller organisationer) som har valts ut på en marknad med utgångspunkt från t.ex. behov, resurser, lokalisering, köpattityder eller köpsätt.
 5. segmentering

  segmentering, metameri, i zoologi uppdelning av kroppen i segment eller avsnitt som inbördes liknar varandra.
 6. segment

  segment, del eller skiva av ett organ, t.ex. lungsegment, som förutom själva lungvävnaden består av en segmentbronk med tillhörande smågrenar och blodkärl.
 7. segring

  segring, ojämn fördelning av legeringselement i gjutna material.
 8. seghet

  seghet, som teknisk term ett materials förmåga att ta upp last utan att sprickor tillväxer och leder till brott.
 9. seguidilla

  seguidilla, spansk folkdans, ursprungligen från La Mancha.
 10. SEG

  SEG, Society of Exploration Geophysicists , amerikansk förening för främjande av geofysik, särskilt med anknytning till prospektering.