1. etnisk segregering

  etnisk segregering, åtskillnad av befolkningsgrupper byggd på uppfattningar om etnicitet och etniska grupper.
 2. segelödlor

  segelödlor, Pelycosauria, utdöd grupp kräldjur inom underklassen synapsider.
 3. segelfiskar

  segelfiskar, Istiophorus, släkte makrillfiskar med två arter som ingår i gruppen spjutfiskar, med en imponerande ryggfena som löper längs nästan hela ryggen och är genomgående högre än kroppen.
 4. seguidilla

  seguidilla, strofform i spansk verskonst bestående av omväxlande sju- och femstaviga versrader.
 5. segment

  segment, i matematiken en yta som begränsas av en kurva och en rät linje (korda).
 6. segelsport

  segelsport, segling i tävlingsform.
 7. segel

  segel, uppspänd duk, använd framför allt i segelfartyg och segelbåtar, vilken fångar vinden och driver farkosten framåt.
 8. segmentär opposition

  segmentär opposition, antropologisk term för de principer som styr konflikter i samhällen med sociala enheter bestående av unilinjära släktskapsgrupper.
 9. segjärn

  segjärn, gjutjärn med grafiten i form av små kulor i en ferritisk eller perlitisk grundmassa.
 10. segling

  segling, konsten och tekniken att förflytta en farkost med hjälp av segel och med vinden som drivkraft.