1. Guinea

  Guinea, stat i Västafrika.

 2. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 3. Tanzania

  Tanzania, stat i Östafrika.

 4. Togo

  Togo, stat i Västafrika, vid Guineabukten.

 5. Elfenbenskusten

  Elfenbenskusten, stat i Västafrika.

 6. bibliotek

  bibliotek, en på visst sätt ordnad samling av böcker, tidskrifter, handskrifter eller andra dokument som i allmänhet förvaras i för ändamålet anpassade lokaler och sköts av speciell personal; termen används även om själva lokalen.
 7. Jordanien

  Jordanien, stat i Mellanöstern.

 8. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern.