1. sel

  sel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sel-et
  Svensk ordbok
 2. sele

  sele, seldon, utrustning som används på häst vid dragarbete.

 3. sexuell selektion

  sexuell selektion, könsurval, olika individers olika fortplantningsframgång beroende på deras tillgång till könspartner.
 4. selleri

  selleri, Apium, släkte flockblomstriga växter med cirka 20 arter två- till fleråriga örter i tempererade trakter med undantag av Afrika; fem vildväxande arter i Europa.
 5. Selim II

  Selim II, född ca 1524, död 1574, osmansk sultan från 1566, son till Süleyman I. Under S:s av storvesiren Mehmet Sokollu ledda regering erövrades Chios, Cypern och Jemen, men herraväldet till sjöss förlorades i slaget vid Lepanto 1571.

 6. selenlikriktare

  selenlikriktare, vanligen detsamma som selenventil; även likriktare med selenventiler som likriktande element.
 7. Selim I

  Selim I, kallad ”Selim den grymme” (turkiska Yavuz) född cirka 1470, död 1520, osmansk sultan från 1512.
 8. sellerikål

  sellerikål, Pak-choi, Pak-choy, Brassica rapa Chinensis-gruppen, sortgrupp i den mångformiga arten Brassica rapa i familjen korsblommiga växter.
 9. Selachimorpha

  Selachimorpha, det vetenskapliga namnet på överordningen hajar.
 10. Sellbergs

  Sellbergs, Stockholm, renhållnings- och återvinningsföretag med inriktning på såväl konventionell hushållssophämtning som omhändertagande av industriavfall och farligt avfall.