1. selenater

  selenater, salter till selensyra, H 2SeO 4, se selen.
 2. selenider

  selenider, salter till selenväte, H 2Se, se selen.
 3. selenföreningar

  selenföreningar, se selen.
 4. seldon

  seldon, utrustning för häst, detsamma som sele.
 5. seleniter

  seleniter, salter till selensyrlighet,
  H 2SeO 3, se selen.
 6. selenventil

  selenventil, äldre typ av halvledarkomponent för likriktning av växelström, där en halvledande modifikation av selen utnyttjas.
 7. selentoning

  selentoning, toningsmetod som avsevärt förbättrar hållbarheten för svartvita foton framställda på traditionell fotokemisk väg.
 8. selenografi

  selenografi, kartläggning av månen med avseende på topografi.
 9. Seletar

  Seletar, distrikt i nordöstra Singapore; för belägenhet se landskarta Singapore.
 10. selandium

  selandium, geologisk ålder, ca 61–59 miljoner år före nutid, som utgör mellersta delen av den äldre epoken (paleocen) av perioden paleogen.