1. schnitzel

  schnitzel [ʃnit`sel, ʃnit´sel ljusa sj-ljud] subst. ~n schnitzlar ORDLED: schnitzl-ar
  Svensk ordbok
 2. vigselring

  vigselring [vi`gsel- el. vik`sel-] subst. ~en ~ar ORDLED: vig-sel--ring-en
  Svensk ordbok
 3. vigselformulär

  vigselformulär [vi`gsel- el. vik`sel-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vig-sel--formul-är-et
  Svensk ordbok
 4. gödselstad

  gödselstad [jös`- el. jöt`s-] subst. ~en gödselstäder ORDLED: göd-sel--stad-en
  Svensk ordbok
 5. känselhår

  kän`selhår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kän-sel--hår-et
  Svensk ordbok
 6. drätsel

  drät´sel subst. ~n
  Svensk ordbok
 7. gödselstack

  gödselstack [jös`- el. jöt`s-] subst. ~en ~ar ORDLED: göd-sel--stack-en
  Svensk ordbok
 8. stridssele

  stridssele [strit`s-] subst. ~n stridsselar ORDLED: strids--sel-en
  Svensk ordbok
 9. gödselränna

  gödselränna [jös`- el. jöt`s-] subst. ~n gödselrännor ORDLED: göd-sel--ränn-an
  Svensk ordbok
 10. ränsel

  rän`sel subst. ~n ränslar ORDLED: ränsl-ar
  Svensk ordbok