1. Selbusjøen

  Selbusjøen, sjö i mellersta Norge; för belägenhet se landskarta Norge.
 2. Seleukos I

  Seleukos I (grekiska Seleukos Nikator), född ca 355, död 281 f.Kr., grundare av det seleukidiska riket.
 3. Seleukia

  Seleukia (grekiska Seleukeia, namn på flera forntida städer, de viktigaste grundade av Seleukos I ca 300 f.Kr.
 4. selkuper

  selkuper, folk som talar ett sydsamojediskt språk, till 1930 officiellt kallade ostjaksamojeder (benämningen ostjak lever kvar i talspråket bland såväl ryssar som selkuper).
 5. selenocystein

  selenocystein, form av aminosyran cystein där svavelatomen är ersatt med en selenatom.
 6. selektiner

  selektiner, familj av proteinmolekyler på ytan av leukocyter (vita blodkroppar), trombocyter (blodplättar) och endotelceller (de celler som utgör det innersta skiktet i blodkärlens och lymfkärlens väggar).
 7. selfiepinne

  selfiepinne, handhållet stativ för att ta självporträtt med smartmobil.
 8. Selfoss

  Selfoss, stad på södra Island.

 9. selektivitet

  selektivitet, inom kemin förhållandet att ett reagens kan reagera på olika sätt med en molekyl, vilket proportionerna mellan olika produkter från en syntesreaktion visar.
 10. selektionsrestriktion

  selektionsrestriktion, begränsning på vad som kan fungera som argument till verb (och ibland även till adjektiv och substantiv).