1. bristsjukdom

  bristsjukdom är en sjukdom som uppstår därför att kroppen inte får tillräckligt av något visst ämne.
 2. jordbruk

  jordbruk innebär att man använder mark som åker eller betesmark för att framställa mat, foder eller råvaror som utnyttjas till energi eller i industrin.
 3. Vindelälven

  Vindelälven är en älv som flyter genom södra Lappland och Västerbotten.

 4. nötkött

  nötkött är kött från nötkreatur, både från kor och tjurar, men inte från kalvar.