1. kapsel

  kap`sel subst. ~n kapslar ORDLED: kapsl-ar
  Svensk ordbok
 2. skakel

  skak´el subst. ~n skaklar äv. skack´el ~n skacklar ORDLED: ska(c)kl-ar
  Svensk ordbok
 3. däckel

  däck`el subst. ~n däcklar ORDLED: däckl-ar
  Svensk ordbok
 4. pensel

  pen`sel subst. ~n penslar ORDLED: pensl-ar
  Svensk ordbok
 5. cell

  cell subst. ~en ~er [sel´-] ORDLED: cell-en
  Svensk ordbok
 6. ligga

  ligg`a verb låg legat, pres. ligger ORDLED: ligg-er SUBST.: liggande (till 1 och 3--6)
  Svensk ordbok
 7. bära

  bä`ra verb bar burit buren burna, pres. bär ORDLED: bur-it SUBST.: bärande (till 1--3), bärning (till 1--3)
  Svensk ordbok