1. alkalimetaller

  alkalimetaller, sammanfattande benämning på de sex metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 1 (IA): litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium.

 2. politik

  politik kallas ibland för statskonst, det vill säga hur man styr ett land.
 3. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.
 4. Albert Einstein

  Einstein, Albert, född 14 mars 1879, död 18 april 1955, tysk-schweizisk-amerikansk fysiker, förgrundsgestalt inom 1900-talets fysik.
 5. Akropolis

  Akropolis, staden Athens forna skyddsborg.

 6. Vintergatan

  Vintergatan, det ljusa band som under mörka och klara nätter kan ses sträcka sig över stjärnhimlen; i modern mening är det även namnet på det stjärnsystem, den galax, bestående av hundratals miljarder stjärnor, i vilket solsystemet befinner sig.
 7. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 8. tensider

  tensider, samlingsnamn på substanser som sänker ytspänningen för till exempel vatten.

 9. perspektiv

  perspektiv, uppfattningen av rumsliga förhållanden i synbilden.
 10. hökuggla

  hökuggla, Surnia ulula, art i fågelfamiljen äkta ugglor.