1. såvitt

  2såvitt´ konj. ORDLED: så--vitt
  Svensk ordbok
 2. processkrivning

  processkrivning [-ses`-] subst. ~en ORDLED: pro-cess--skriv-ning-en
  Svensk ordbok
 3. sebar

  se`bar adj. ~t ORDLED: se-bar
  Svensk ordbok
 4. preses

  pre´ses subst., best. f. ~, plur. presides äv. ~ar, n-genus ORDLED: pre-ses
  Svensk ordbok
 5. dubbelseende

  dubb`elseende subst. ~t ORDLED: dubbel--se-end-et
  Svensk ordbok
 6. hursomhelst

  hursomhelst [hu´r- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: hur--som-helst
  Svensk ordbok
 7. närpolis

  nä`rpolis subst. ~en ~er ORDLED: när--pol-is-en
  Svensk ordbok
 8. dervisch

  dervisch´ subst. ~en ~er ORDLED: derv-isch-en
  Svensk ordbok
 9. abscess

  abscess [-ses´] subst. ~en ~er ORDLED: abscess-en
  Svensk ordbok
 10. synhåll

  sy`nhåll subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: syn--håll
  Svensk ordbok