1. vandringssägen

  van`dringssägen subst. vandringssägnen vandringssägner ORDLED: vandr-ings--säg-nen
  Svensk ordbok
 2. närpunkt

  nä`rpunkt subst. ~en ~er ORDLED: när--punkt-en
  Svensk ordbok
 3. synbar

  sy`nbar adj. ~t ORDLED: syn-bar
  Svensk ordbok
 4. riskpremie

  ris`kpremie subst. ~n ~r ORDLED: risk--premi-en
  Svensk ordbok
 5. misstroende

  miss`troende subst. ~t ORDLED: miss--tro-end-et
  Svensk ordbok
 6. åtta

  1ått`a räkn.
  Svensk ordbok
 7. monokulär

  monokulä´r adj. ~t ORDLED: mon-okul-är
  Svensk ordbok
 8. blindskär

  blin`dskär subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: blind--skär-et
  Svensk ordbok
 9. discessus

  discessus [-ses`-] subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: dis-cess-us
  Svensk ordbok
 10. symbolism

  symbolis´m subst. ~en ORDLED: sym-bol-ism-en
  Svensk ordbok