1. pointillism

  pointillism [poäŋtilis´m] subst. ~en ORDLED: point-ill-ism-en
  Svensk ordbok
 2. rumtid

  rum`tid äv. rum`stid subst. ~en ORDLED: rum(s)--tid-en
  Svensk ordbok
 3. synfält

  sy`nfält subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: syn--fält-et
  Svensk ordbok
 4. bokslut

  bo`kslut subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bok--slut-et
  Svensk ordbok
 5. äreräddning

  ä`reräddning subst. ~en ORDLED: äre--rädd-ning-en
  Svensk ordbok
 6. ellips

  ellip´s subst. ~en ~er ORDLED: ellips-en
  Svensk ordbok
 7. visa sig

  vi`sa sig verb visade visat ORDLED: vis-ar
  Svensk ordbok
 8. hoppas

  hoppas [håp`-] verb hoppades hoppats ORDLED: hopp-as SUBST.: hopp
  Svensk ordbok
 9. månad

  må`nad subst. ~en ~er ORDLED: mån-ad-en
  Svensk ordbok
 10. romantik

  romanti´k subst. ~en ORDLED: rom-ant-ik-en
  Svensk ordbok