1. Set

  Set, Seth, mansnamn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’telning’, även tolkat som ’ersättaren’; Set var nämligen Adams tredje son, född efter det att Kain dödat Abel.
 2. setswana

  setswana, bantuspråk, se tswana.
 3. Temple of Set

  Temple of Set är en satanistisk grupp som 1975 bröt sig ur Church of Satan.
 4. Set Svanholm

  Svanholm, Set, 1904–64, operasångare (tenor) och operachef, hovsångare 1946.
 5. satanism

  satanism innebär att dyrka djävulen och det onda.
 6. set

  set, del av match i bland annat racketsporter och volleyboll.
 7. Church of Satan

  Church of Satan, satanistisk rörelse grundad 1966 i San Francisco, USA, av Anton Szandor LaVey.
 8. styrketräning

  styrketräning, träning som syftar till att öka den muskulära styrkan och vanligen bedrivs i dynamiska arbetsformer, även om statisk (isometrisk) träning förekommer.

 9. tennis

  tennis är en bollsport med racket på en plan där bollen studsar bra.
 10. badminton

  badminton är ett snabbt bollspel där man med en racket slår en boll över ett nät.