1. CIA

  CIA, Central Intelligence Agency, den amerikanska hemliga underrättelsetjänsten.

 2. Israel

  Israel, stat i Mellanöstern.

 3. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 4. schackmatt

  schackmatt [-mat´ el. med två huvudtryck] adj., ingen böjning ORDLED: schack--matt
  Svensk ordbok
 5. check

  check [ç-] subst. ~en, ~ar el. ~er ORDLED: check-en
  Svensk ordbok
 6. schack

  1schack subst. ~et ORDLED: schack-et
  Svensk ordbok
 7. störta

  stört`a verb ~de ~t ORDLED: stört-ar SUBST.: störtande, störtning
  Svensk ordbok
 8. all

  all pron. ~t ~a
  Svensk ordbok