1. shalom

  shalom är hebreiska och betyder ’frid’.
 2. shalom

  shalom äv. schalom [-å´m] interj.
  Svensk ordbok
 3. Shalom Jakob Abramovitj

  Abramovitj [ɐbraməvitç], Shalom Jakob, rysk författare med pseudonymen Mendele Mojcher Sforim.
 4. Shalom Ben Chorin

  Ben Chorin, Shalom, egentligen Fritz Rosenthal, 1913–99, tysk-israelisk skriftställare, från 1935 verksam i Jerusalem.
 5. schalom

  schalom se shalom
  Svensk ordbok
 6. Fridsfurste

  Fridsfurste, enligt Jesaja 9:6 ett av de ärenamn som den kommande idealkonungen (”Messias”) skall bära.
 7. Salomon

  Salomon, mansnamn av hebreiskt ursprung, på hebreiska Shelōmō, bildat till shalom ’lycka’; ’fred’.
 8. Mendele Mojcher Sforim

  Mendele Mojcher Sforim, pseudonym för Shalom Jacob Abramovitj, 1835–1917, rysk-judisk författare.
 9. Sholem Asch

  Asch, Sholem ( Shalom, Sholom), 1880–1957, polsk författare, bosatt i USA, Frankrike och Israel.
 10. fred

  fred innebär i mer begränsad betydelse frånvaro av krig ( negativ fred) och markerar således avslutningen på ett krig eller ett tillstånd mellan två krig.