1. synvidd

  synvidd, den sträcka man kan se genom luften.
 2. avrinning

  avrinning, vattenflöde från ett område orsakat av regn eller snösmältning.
 3. folkomröstning

  folkomröstning innebär att alla röstberättigade medborgare får rösta i en politisk fråga.

 4. siktlinje

  siktlinje, inom skytte linje som förenar ögat, vapnets riktmedel och riktpunkten.
 5. riktmedel

  riktmedel, hjälpmedel för att ge ett vapen en sådan inriktning att avsett mål träffas.
 6. kvasiränta

  kvasiränta, term myntad av Alfred Marshall för skillnaden mellan intäkter och de kostnader som är rörliga på kort sikt.
 7. grundförbättring

  grundförbättring, åtgärd för att på lång sikt förbättra en jords värde som odlingsmark, t.ex. genom förrådsgödsling, grundkalkning och dränering.
 8. criblée

  criblée, grafisk metod, se skrodblad.
 9. sandstorm

  sandstorm, sand som virvlas upp av vinden i öknar eller andra sandrika områden så att sikten blir mindre än en km.
 10. cirkulationsbruk

  cirkulationsbruk, omloppsbruk, växtodling på lång sikt, anordnad så att grödorna återkommer i regelbunden cirkulation, omlopp, med givna intervall.