1. krut

  krut, en typ av explosivämne som kan brinna och utveckla varma gaser även i slutna utrymmen utan luft eller andra oxidationsmedel än de som redan finns i krutet.
 2. naturgas

  naturgas, fossilgas, äldre benämning jordgas, blandning av huvudsakligen brännbara, icke-vulkaniska gaser, främst kolväten, som förekommer i jordskorpan.
 3. Erik Wilkenson

  Wilkenson, Erik, 1914–91, flygtekniker, och en av de första flygtekniska ledarna på Saab-Scania AB.
 4. seston

  seston, partiklar som simmar eller svävar i vatten eller luft, såväl levande ( bioseston) som döda ( abioseston).
 5. skrädkaka

  skrädkaka, skräddkaka, siktkaka, mjukt matbröd bakat av skrädmjöl (siktat mjöl, ofta rågsikt).
 6. kurvljus

  kurvljus, äldre typ av extra bilstrålkastare med särskilt god spridning av ljuset i sidled.
 7. vänsterkammarbelastning

  vänsterkammarbelastning, onormal belastning av vänstra hjärtkammaren.
 8. offshore

  offshore, term använd om verksamhet, vanligen oljeletning eller oljeproduktion, till havs, ursprungligen på så stort avstånd från kusten att land inte kan siktas.
 9. minsta livskraftiga population

  minsta livskraftiga population, den minsta population av en art som på längre sikt, ofta 100 eller 1 000 år, har en hög sannolikhet att överleva, ofta 95 eller 99 % chans.
 10. plan triod

  plan triod, mikrovågstriod med mycket små katod–galler–anodavstånd.