1. rikta

  rik`ta verb ~de ~t ORDLED: rikt-ar SUBST.: riktande, riktning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 2. ren

  1ren adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. märke

  mär`ke subst. ~t ~n ORDLED: märk-et
  Svensk ordbok
 4. lång

  lång adj. ~t, komp. längre [läŋ´-], superl. längst ORDLED: läng-re
  Svensk ordbok
 5. hög

  1hög adj. ~t [hök´t], komp. ~re [hö´g-], superl. ~st [hök´st]; i vissa stelnade uttryck används ~an
  Svensk ordbok