1. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 2. fyr

  fyr, anordning för sjöfarten som genom ljus eller andra signaler medger positionskontroll eller ger varning.
 3. Milton Friedman

  Friedman, Milton, född 31 juli 1912, död 16 november 2006, amerikansk nationalekonom och statistiker, professor vid universitetet i Chicago 1948–77, erhöll Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1976.
 4. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, förkortas EU, är ett samarbete mellan de flesta länderna i Europa.

 5. forskning

  forskning, process som genom systematiskt arbete kan frambringa nya kunskaper och ökat vetande.
 6. Gustaf Mannerheim

  Mannerheim, Gustaf, född 4 juni 1867, död 28 januari 1951, friherre, finländsk militär och statsman, marskalk av Finland 1942; jämför släktartikel Mannerheim.
 7. Hiroshima

  Hiroshima, hamn- och industristad i Japan vid Inlandshavet på ön Honshus sydvästra kust, 1,2 miljoner invånare (2014).

 8. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.

 9. Karl X Gustav

  Karl X Gustav, Carl X Gustaf, född 8 november 1622, död 13 februari 1660, kung av Sverige från 1654, son till pfalzgreven Johan Kasimir och Karl IX:s dotter Katarina.
 10. semla

  semla, ett gammalt ord för bröd av siktat vetemjöl, vetebulle.