1. ekologisk succession

  ekologisk succession, förändring inom ett ekosystem vilken leder till att ett nytt växt- och djursamhälle uppkommer eller ersätter ett tidigare.

 2. FN

  FN eller Förenta Nationerna är en internationell organisation för fred och säkerhet i världen och för samarbete mellan länder.

 3. opera

  opera, drama där texten helt eller delvis sjungs till instrumentalt ackompanjemang.
 4. katekes

  katekes, en med sikte på kyrkans undervisning gjord sammanställning av kristendomens centrala trosinnehåll.

 5. kvinnomisshandel

  kvinnomisshandel, att en kvinna utsätts för våld.

 6. patricier

  patricier, i antikens Rom de ätter vilkas huvudmän tillhörde senaten under kungatiden, dvs. före 509 f.Kr.
 7. gevär

  gevär, eldhandvapen som hanteras med båda händerna; förr en allmän beteckning för vapen (jämför kommandoordet ”gevär ut”, då sablar dras).
 8. soliditet

  soliditet, inom ekonomi vanligen ett företags finansiella stabilitet (betalningsförmåga på lång sikt).
 9. Pariskommunen

  Pariskommunen, den revolutionära stadsstyrelsen i Paris mars–maj 1871.

 10. Suezkrisen

  Suezkrisen, konflikten 1956 mellan Egypten, Israel, Storbritannien och Frankrike.