1. stjärna

  stjä`rna subst. ~n stjärnor ORDLED: stjärn-an
  Svensk ordbok
 2. kort

  1kort [kårt´] adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 3. punkt

  punkt [puŋ´(k)t] subst. ~en ~er ORDLED: punkt-en
  Svensk ordbok
 4. rikta

  rik`ta verb ~de ~t ORDLED: rikt-ar SUBST.: riktande, riktning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 5. ren

  1ren adj. ~t
  Svensk ordbok
 6. märke

  mär`ke subst. ~t ~n ORDLED: märk-et
  Svensk ordbok
 7. lång

  lång adj. ~t, komp. längre [läŋ´-], superl. längst ORDLED: läng-re
  Svensk ordbok
 8. hög

  1hög adj. ~t [hök´t], komp. ~re [hö´g-], superl. ~st [hök´st]; i vissa stelnade uttryck används ~an
  Svensk ordbok