1. sil

  2sil subst. ~et ORDLED: sil-et
  Svensk ordbok
 2. silen

  sile´n subst. ~en ~er ORDLED: silen-en
  Svensk ordbok
 3. sil

  1sil subst. ~en ~ar ORDLED: sil-en
  Svensk ordbok
 4. sila

  si`la verb ~de ~t ORDLED: sil-ar SUBST.: silande, silning (till 1); 2sil (till 1)
  Svensk ordbok
 5. bakvatten

  bakvatten, i träförädlingsindustrin vatten som silas från fibermassan.
 6. William Carey

  Carey, William, 1761–1834, brittisk missionär, en av pionjärerna inom den brittisk-amerikanska Indienmissionen.
 7. Sild

  Sild , det danska namnet på ön Sylt.
 8. perkolation

  perkolation, markvattnets nedåtriktade rörelse från den omättade zonen till den mättade (grundvatten)zonen.
 9. Adam

  Adam, den första människan enligt Bibeln.
 10. mekanisk rening

  mekanisk rening innebär att man renar avloppsvatten med hjälp av galler och silar.