1. Bolivia

  Bolivia, stat i Sydamerika.

 2. perkolation

  perkolation, genomsilning, typ av extraktion varvid ett lösningsmedel (extraktionsmedel) får passera genom en bädd av den finfördelade fasta fasen.
 3. seston

  seston, partiklar som simmar eller svävar i vatten eller luft, såväl levande ( bioseston) som döda ( abioseston).
 4. fabelväsen

  fabelväsen, fabelmänniskor , sådana varelser med övernaturliga drag eller egenskaper som förekom dels i folktron (t.ex. troll och jättar), dels i äldre tiders konst, diktning och lärda tradition, t.ex. sfinxer, cykloper och kentaurer (se fabeldjur).
 5. Götene

  Götene, kommun och tätort i Västergötland (Västra Götalands län).

 6. lyonnaise

  lyonnaise (franska), à la lyonnaise ’på Lyon-vis’, innebär att stekt kött fått ett garnityr av smörstekt, skivad gul lök, som indunstats med vitt vin och fått en tillsats av tomatpuré samt ev. vitlök och/eller citron.
 7. filtrerare

  filtrerare, djur som i vatten livnär sig av små eller mikroskopiskt små organismer, vilka de silar ur vattnet med hjälp av t.ex. cilieförsedd tentakelkrona, ombildade extremiteter, nätformig vävnad eller ett självfabricerat slemnät.
 8. Silbodal

  Silbodal, församling i Karlstads stift, Årjängs kommun, Värmland (Värmlands län); 4 007 invånare (2016).

 9. Järnsjön

  Järnsjön, sjö i sydvästra Värmland; 20 km 2.
 10. Silenos

  Silenos (grekiska Silēnos, latin Silenus), i grekisk myt den silen som uppträder som en självständig personlighet.