1. simoniterna

  simoniterna (efter Aarre Simonen), benämning på oppositionsgrupper inom Finlands socialdemokratiska parti 1958–70.
 2. simulator

  simulator är en apparat som man kan efterlikna vissa händelser med.
 3. Simson

  Simson (hebreiska Shimshon), gammaltestamentlig nasir och domare, dvs. ledare, i Israel (Domarboken 13–16).
 4. simfot

  simfot, fot anpassad för simning, med simhud mellan alla eller flera tår, ibland i stället simflikar runt tårna.
 5. simpromotion

  simpromotion, ceremoni med akademiska förebilder efter avlagda prov på färdigheter i simning.
 6. Simon

  Simon, mackabéerfurste 143–135 f.Kr., den tredje av Mattathias söner som efter mackabéerupproret blev judarnas härskare (etnark; jämför mackabéer).
 7. Simfrämjandet

  Simfrämjandet, organisation bildad 1935 för att främja simkunnighet och simmärkestagning.
 8. Simuliidae

  Simuliidae, det vetenskapliga namnet på insektsfamiljen knott.
 9. Simon

  Simon, Simon av Cyrene, enligt de tre första evangelierna den man som av romerska soldater tvangs bära Jesu kors (dess tvärbjälke) till avrättningsplatsen, troligen därför att Jesus själv var utmattad.
 10. simulering

  simulering, simulation, medvetet grundlös framställning av sjukdom eller skada, gjord i syfte att uppnå någon fördel, t.ex. sjukskrivning, skadestånd eller befrielse från militärtjänst.