1. stor

  1stor adj. ~t, komp. större [stör´e], superl. störst ORDLED: stör-re
  Svensk ordbok
 2. mål

  mål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mål-et
  Svensk ordbok
 3. ord

  o´rd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en; efter prep. ibl. ~a ORDLED: ord-et
  Svensk ordbok
 4. bära

  bä`ra verb bar burit buren burna, pres. bär ORDLED: bur-it SUBST.: bärande (till 1--3), bärning (till 1--3)
  Svensk ordbok
 5. väg

  väg subst. ~en ~ar ORDLED: väg-en
  Svensk ordbok
 6. huvud

  huvud [hu`v- äv. huv`-] subst. ~et, plur. ~ el. ~en, best. plur. ~ena ORDLED: huvud-et
  Svensk ordbok
 7. komma

  2komma [kåm`a] verb kom kommit kommen komna, pres. kommer ORDLED: komm-er SUBST.: kommande (till 1--3)
  Svensk ordbok
 8. sida

  si`da subst. ~n sidor ORDLED: sid-an
  Svensk ordbok
 9. ut

  ut adv.
  Svensk ordbok
 10. hålla

  håll`a verb höll hållit hållen hållna, pres. håller ORDLED: håll-er SUBST.: hållande (till 1--10)
  Svensk ordbok