1. nationell minoritet

  nationell minoritet kallas en minoritet som har blivit erkänd och fått särskilda rättigheter i ett land.

 2. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.
 3. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 4. sabbat

  sabbat, hebreiska shabbat, den arbetsfria sjunde dagen (från fredag afton till lördag afton) inom judendomen.
 5. nazism

  nazism, eller nationalsocialism, är en politisk lära som var grunden för det tyska nazistpartiet NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).
 6. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 7. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 8. konsekvensetik

  konsekvensetik, effektetik , teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med utgångspunkt i värdet hos dess konsekvenser, vanligen relativt värdena hos alternativens konsekvenser.
 9. finska

  finska, nationalspråk i Finland med totalt 5,2 miljoner modersmålstalare (2010).
 10. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.