1. sinnelagsetik

  sinnelagsetik är en teori som menar att det är en persons avsikter som avgör om en handling är god eller inte.
 2. sinnesslöanstalt

  sinnesslöanstalt, äldre uttryck för institutioner för utvecklingsstörda barn och vuxna.
 3. sinnessjukdom

  sinnessjukdom, äldre term för allvarlig psykisk störning, särskilt av psykotisk karaktär.
 4. sinnesundersökning

  sinnesundersökning, föråldrad term som dock fortfarande används i rättspsykiatriska sammanhang, där ”stor sinnesundersökning” innebär rättspsykiatrisk undersökning och ”liten sinnesundersökning” personutredning i brottmål.
 5. sinnesrörelse

  sinnesrörelse är ett annat namn på emotion.
 6. sinnesfysiologi

  sinnesfysiologi, den del av neurofysiologin som omfattar funktionerna hos sinnesceller och sinnesorgan, signalöverföringen från dessa genom känselnerver till centrala nervsystemet samt de processer som ger upphov till reflexer och medvetna sinnesintryck.
 7. sinnessjukhus

  sinnessjukhus, äldre benämning på psykiatriskt sjukhus och mentalsjukhus.
 8. sinnesförnimmelse

  sinnesförnimmelse, den upplevda effekten av en stimulering, se sensation.
 9. sinnesslöhet

  sinnesslöhet, äldre term för psykisk utvecklingsstörning.
 10. sinnesepitel

  sinnesepitel, cellskikt (epitel) som innehåller sinnesceller och som ingår i ett sinnesorgan, t.ex. ögats näthinna och luktslemhinnan.