1. sinnesdata

  sinnesdata, engelska sense-data, intryck, sinnesförnimmelse.
 2. sinnad

  sinn`ad adj. sinnat ORDLED: sinn-ad
  Svensk ordbok
 3. sinnlig

  sinn`lig adj. ~t ORDLED: sinn-lig
  Svensk ordbok
 4. sinne

  sinn`e subst. ~t ~n ORDLED: sinn-et
  Svensk ordbok
 5. sinnesslö

  sinn`esslö adj. ~tt ORDLED: sinn-es--slö
  Svensk ordbok
 6. sinnesrubbad

  sinn`esrubbad adj. sinnesrubbat ORDLED: sinn-es--rubb-ad
  Svensk ordbok
 7. sinnesnerv

  sinn`esnerv subst. ~en ~er ORDLED: sinn-es--nerv-en
  Svensk ordbok
 8. sinnesfrid

  sinn`esfrid subst. ~en ORDLED: sinn-es--frid-en
  Svensk ordbok
 9. sinnessjukdom

  sinn`essjukdom subst. ~en ~ar ORDLED: sinn-es--sjuk-dom
  Svensk ordbok
 10. sinnesrubbning

  sinn`esrubbning subst. ~en ORDLED: sinn-es--rubb-ning-en
  Svensk ordbok