1. sinnessjuk

  sinn`essjuk adj. ~t ORDLED: sinn-es--sjuk
  Svensk ordbok
 2. sinneslugn

  sinn`eslugn subst. ~et ORDLED: sinn-es--lugn-et
  Svensk ordbok
 3. sinnesförvirring

  sinn`esförvirring subst. ~en ORDLED: sinn-es--för-virr-ing-en
  Svensk ordbok
 4. sinnesförvirrad

  sinn`esförvirrad adj. sinnesförvirrat ORDLED: sinn-es--för-virr-ad
  Svensk ordbok
 5. sinnessvag

  sinn`essvag adj. ~t ORDLED: sinn-es--svag
  Svensk ordbok
 6. sinnesnärvaro

  sinn`esnärvaro subst. ~n ORDLED: sinn-es--när-var-on
  Svensk ordbok
 7. sinnesstämning

  sinn`esstämning subst. ~en ~ar ORDLED: sinn-es--stäm-ning-en
  Svensk ordbok
 8. sinnesrörelse

  sinn`esrörelse subst. ~n ~r ORDLED: sinn-es--rör-els-en
  Svensk ordbok
 9. sinnesvilla

  sinn`esvilla subst. ~n sinnesvillor ORDLED: sinn-es--vill-an
  Svensk ordbok
 10. sinnescell

  sinn`escell subst. ~en ~er ORDLED: sinn-es--cell-en
  Svensk ordbok