1. sinnesorgan

  sinn`esorgan subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sinn-es--org-an-et
  Svensk ordbok
 2. sinnesundersökning

  sinn`esundersökning subst. ~en ~ar ORDLED: sinn-es--under-sök-ning-en
  Svensk ordbok
 3. sinnrik

  sinn`rik adj. ~t ORDLED: sinn--rik
  Svensk ordbok
 4. sinnevärld

  sinn`evärld subst. ~en ORDLED: sinne--värld-en
  Svensk ordbok
 5. sinnesanalogi

  sinn`esanalogi subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: sinn-es--ana-log-in
  Svensk ordbok
 6. sinnebild

  sinn`ebild subst. ~en ~er ORDLED: sinne--bild-en
  Svensk ordbok
 7. sinnelag

  sinn`elag subst. ~et ORDLED: sinne--lag-et
  Svensk ordbok
 8. moraliskt sinne

  moraliskt sinne, engelska moral sense, term inom moralfilosofin präglad av Francis Hutcheson.
 9. sjätte sinnet

  sjätte sinnet, benämning på påstådd övernaturlig förmåga att uppfatta företeelser som inte kan uppfattas med de fem organiska sinnena.
 10. de fem sinnena

  de fem sinnena är hörsel, känsel, luktsinne, smaksinne och synsinne.