1. känna

  2känn`a verb kände känt, pres. känner ORDLED: känn-er SUBST.: kännande (till 1,2 och 6); känsla (till 1)
  Svensk ordbok
 2. affär

  affä´r subst. ~en ~er ORDLED: af-fär-en
  Svensk ordbok
 3. avsätta

  a`vsätta verb avsatte avsatt, pres. avsätter ORDLED: av--sätt-er SUBST.: avsättande, avsättning
  Svensk ordbok
 4. vacker

  vack´er adj. ~t vackra ORDLED: vackr-are
  Svensk ordbok
 5. spänna

  spänn`a verb spände spänt, pres. spänner ORDLED: spänn-er SUBST.: spännande, spänning (till 3)
  Svensk ordbok
 6. tung

  tung adj. ~t, komp. tyngre [tyŋ´-], superl. tyngst ORDLED: tyng-re
  Svensk ordbok
 7. lätt

  lätt adj., neutr. ~
  Svensk ordbok