1. sionism

  sionism, zionism, politisk strävan att åstadkomma judarnas återvändande till Eretz Yisrael, Landet Israel.
 2. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.

 3. Theodor Herzl

  Herzl, Theodor, född 2 maj 1860, död 3 juli 1904, judisk journalist och författare, grundare av den politiska sionismen.
 4. Albert Einstein

  Einstein, Albert, född 14 mars 1879, död 18 april 1955, tysk-schweizisk-amerikansk fysiker, förgrundsgestalt inom 1900-talets fysik.
 5. Balfourdeklarationen

  Balfourdeklarationen, deklaration 1917 som innebar att den brittiska regeringen såg ”med gillande på upprättandet av ett nationellt hem i Palestina för det judiska folket”.

 6. sionism

  sionis´m subst. ~en ORDLED: sion-ism-en
  Svensk ordbok
 7. Abu Nidal

  Abu Nidal (Abū Niḍāl), egentligen Ṣabrī Khalīl al-Bannāū, 1937–2002 (enligt vissa källor född 1935), palestinsk terrorist.

 8. Muslimska brödraskapet

  Muslimska brödraskapet, arabiska al-Ikhwān al-Muslimūn, politisk-religiös islamisk (sunnitisk) organisation, grundad 1928 av Hasan al-Banna.
 9. Sion

  Sion, hebreiska Tziyyon, i Gamla Testamentet den sydöstra höjden av Jerusalem eller den sydvästra, där man trodde att den av David erövrade staden hade legat (Andra Samuelsboken 5:7).
 10. Hermann Adler

  Adler, Hermann Naphtali, 1839–1911, brittisk överrabbin (efter fadern Nathan Adler).