1. sionism

  sionism, zionism, politisk strävan att åstadkomma judarnas återvändande till Eretz Yisrael, Landet Israel.
 2. ortodox judendom

  ortodox judendom, riktningar som håller fast vid traditionell judisk lära (ortodoxi), i regel även levnadssätt (ortopraxi).
 3. Theodor Herzl

  Herzl, Theodor, född 2 maj 1860, död 3 juli 1904, judisk journalist och författare, grundare av den politiska sionismen.
 4. Hannah Arendt

  Arendt, Hannah, 1906–75, tysk-amerikansk filosof.
 5. Mapai

  Mapai, sionistisk-socialistiskt parti, se Israels arbetarparti.
 6. David Ben-Gurion

  Ben-Gurion (ursprungligen Gruen), David, född 16 oktober 1886, död 1 december 1973, israelisk socialistisk och sionistisk politiker, premiärminister 1948–53 och 1955–63.

 7. Vladimir Jabotinsky

  Jabotinsky, Vladimir, 1880–1940, judisk-sionistisk författare och politiker, född i Odessa, Ukraina, och död i USA.

 8. kibbutz

  kibbutz (hebreiska qibbutz, ’grupp’, ’gemenskap’), israeliskt jordbrukssamhälle baserat på avsaknad av lönearbete, gemensam egendom, kollektivt arbete och barntillsyn, demokratiskt styre och begränsad användning av arbetskraft utifrån.
 9. Sion

  Sion, hebreiska Tziyyon, i Gamla Testamentet den sydöstra höjden av Jerusalem eller den sydvästra, där man trodde att den av David erövrade staden hade legat (Andra Samuelsboken 5:7).
 10. Yitzhak Ben-Zvi

  Ben-Zvi, Yitzhak, ursprungligen Isaak Sjimsjelevitj, 1884–1963, israelisk politiker, president 1952–63.